We create innovation

to improve your product ...

My first post

1.     1. Po pobraniu szablonu z systemu, przeklejeniu danych i zaczytaniu wyskakuje komunikat jak na samym początku, ze plik musi być xlsx.
 s    2. Po poprawieniu formatu na ogólne, na oryginalnym pliku i zaczytaniu go do systemu dochodzimy do tego samego miejsca - czyli po wybraniu konkretnych umów i kliknięciu przycisku „zaimportuj do systemu”, nic się nie dzieje.