dotacje ue

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji oraz innowacyjnych produktów poligraficznych szansą na zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ANNA" Zdzisław Różak”

Wartość projektu: 2 733 306,00 zł

Wartość dofinansowania: 999 990,00 zł

Cele i efekty projektu: Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku opakowań i znakowania produktów. Celem przedsięwzięcia jest także maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa oraz perspektywa generowania zysku w długim okresie.

Realizację celów umożliwi wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego, prowadzącego do wprowadzenia do oferty innowacyjnych oraz udoskonalonych wyrobów. Nowy proces będzie charakteryzował się poprawą produktywności w porównaniu do metod obecnie stosowanych w przedsiębiorstwie. Istotnym będzie także wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni realizację procesów biznesowych oraz zapewni wykorzystanie możliwości wynikających ze zwiększenia poziomu zainteresowania ofertą drukarni. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa będzie więc możliwe dzięki znacznemu podwyższeniu jakości i atrakcyjności asortymentu, zwiększeniu możliwości produkcyjnych oraz usprawnieniu procesu obsługi kontrahentów.
Kluczowym efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnych opakowań i etykiet o cechach niespotykanych obecnie zarówno w ofercie przedsiębiorstwa, ale również podmiotów konkurencyjnych na rynku polskim i europejskim. Oferta firmy zostanie poszerzona o następujące wyroby:

opakowania miękkie z laminatu z umieszczonym opisem produktu w alfabecie Braille’a,
ekskluzywne etykiety z drukiem wypukłym na produkty z branży spirytusowej,
etykiety z drukiem wypukłym na opakowania chemii gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, firma uzyska pozycję lidera w zakresie druku wypukłego w branży poligraficznej, co przełoży się na wzrost liczby zamówień, zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz maksymalizację zysku przedsiębiorstwa. Intensywny rozwój podmiotu zainicjuje wzrost zatrudnienia. W ramach realizacji projektu zatrudnionych zostanie 2 handlowców oraz 1 osoba do działu produkcyjnego.

Poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych opakowań z umieszczonym opisem produktu w alfabecie Braille’a zwiększy się baza wyrobów przyjaznych osobom niewidomym i niedowidzącym, co powinno przyczynić się do zmniejszenia zidentyfikowanych nierówności. Rezultatem projektu będzie także zintensyfikowanie poziomu ponownego wykorzystania odpadów wynikających ze stosowania samoprzylepnych etykiet na produkty.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wink logo partnera firmy Zebra oferującej druk etykietach
Logo partnera drukarni zebra z pod poznania
Partner drukarni etykiet Zebra
Rotary die company partner drukarni Zebra

kontakt

Drukarnia Różak Etykiety

ul. Łąkowa 3
64-600 Oborniki
dział handlowy
Maciej Różak
Dyrektor Handlowy


dział logistyki
Paweł Różak
Kierownik ds. zaopatrzenia i logistyki
+48 531 598 979
biuro@zebra-polska.com.pl
właściciel
Zdzisław Różak
Właściciel
+48 691 735 372
z.rozak@zebra-polska.com.pl
dział przygotowania graficznego
Roman Jasniewicz
Grafik
+48 601 497 494
r.jasniewicz@zebra-polska.com.pl
copyrights (C) by Różak&Różak 2021
powered by getknow